Не знайшли відповідь?
0 (800) 404 888
Пн — Пт9:00 — 19:00
Cб — Нд10:00 — 17:00
або напишіть нам

Чинна Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє у відношенні усієї інформації, яку Інтернет-каталог «BestChef», що знаходиться за адресою - https://bestchef.ua/, може отримати щодо Користувача під час користування сайту Інтернет-каталогу, програм та продуктів Інтернет-каталогу.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У чинній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-каталогу (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на керування сайтом, що діють від імені інтернет-каталогу «BestChef», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова вимога для Адміністратора або тих осіб, хто отримав доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Користувач сайту Інтернет-каталогу “BestChef”» – особа, яка має доступ до Сайту, безпосередньо мережі Інтернет та які використовують Сайт інтернет-каталогу.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, надісланий вебсервером та який зберігається на комп’ютері користувача, що вебклієнт або веббраузер кожного разу надсилає вебсерверу у HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла у комп'ютерній мережі, збудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-каталогу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити користування сайтом Інтернет-каталогу.

2.3. Чинна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-каталогу «BestChef». Інтернет-каталог не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Інтернет-каталогу.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-каталогу.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Чинна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Інтернет-каталогу щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати на вимогу Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Інтернет-каталогу.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-каталогу «BestChef» в розділі про реєстрацію і містить наступну інформацію:

3.2.1. адреса електронної пошти (e-mail)

3.3. Інтернет-каталог захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, де встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

  • IP-адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація щодо браузера (або іншої програми, яка надає доступ до демонстрації реклами);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, де розташований рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Вимкнення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-каталогу, які вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-каталог здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і розв'язання технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія переглядів сторінок, які використовуються браузери й операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-каталогом може використовувати в цілях:

4.1.1. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-каталогу.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, які стосуються використання Сайту інтернет-каталогу, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.3. Надання Користувачеві ефективної клієнтської й технічної підтримки за умов виникнення проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-каталогу.

4.1.4. Надання Користувачу з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-каталогу або від імені партнерів Інтернет-каталогу.

4.1.5. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.6. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Інтернет-каталогу з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання подібних засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, який встановлено законодавством України.

5.3. За умови втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.7. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-каталогу «BestChef».

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в чинному діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-каталогу та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-каталогу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділі «ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК».

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою “https://bestchef.ua/privacy-policy".