Не знайшли відповідь?
0 (800) 404 888
Пн — Пт9:00 — 19:00
Cб — Нд10:00 — 17:00
або напишіть нам

Загальні положення

1.1. Чинна Користувацька угода (далі – Угода) визначає умови користування Користувачами матеріалів та сервісів Інтернет-магазину www.bestchef.ua

1.2. Інтернет-магазин www.bestchef.ua (далі – Сайт) є власністю ТОВ «ЕСТЕЛАЙН».

1.3. Чинна Угода регулює відносини між Адміністрацією інтернет-магазину Best Chef (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право у будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти чинної Угоди без повідомлення про це Користувачеві.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність щодо перевірки чинної Угоди на наявність змін у ній.

Визначення термінів

2.1. Наведені нижче терміни чинної Угоди мають наступні визначення:

2.1.1. www.bestchef.ua – Інтернет-магазин, який здійснює свою діяльність з допомогою інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару.

2.1.3. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники, керівники Сайтом, що діють від імені ТОВ «ЕСТЕЛАЙН».

2.1.4. Користувач Інтернет-магазину (далі – Користувач) – особа, що має доступ до Сайту з допомогою мережі Інтернет, та використовує Сайт для перегляду інформації, вибору, замовлення та (або) придбання товару з його допомогою.

2.1.5. Зміст сайту (далі – Зміст) – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, у тому числі тексти літературних творів, їхні назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові й інші твори, користувацькі інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом і/або окремо, які розташовано на сайті.

Предмет угоди

Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до Товарів та послуг, що надаються на Сайті.

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

  • доступ до електронного контенту на безоплатній основі з правом перегляду та вивчення контенту;
  • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
  • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
  • доступ до інформації про Товар та його придбання на платній основі;
  • інші види послуг (сервісів), що реалізовано на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі наявні (реально активні) на цю мить послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації й додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину, що з'являться в майбутньому.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безоплатній основі.

3.3. Чинна Угода являється публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається особою, що приєдналася до чинної Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісу Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

Права та обов’язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст наявного Сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежувати доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов чинної Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до користування Сайтом після дотримання вимог про реєстрацію.

4.2.2. Користуватися усіма наявними на Сайті послугами, а також придбати будь-які Товари, запропоновані на Сайті.

4.2.3. Ставити будь-які запитання, які мають стосунок до послуг Інтернет-магазину, з допомогою форми зворотного зв’язку у розділі Сайту «Контакти».

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбаченими Угодою і не забороненими законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним Сайтом.

4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників під час користування Сайтом.

4.3.3. Не робити дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.

4.3.4. Не поширювати з допомогою Сайту будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних або юридичних осіб, яка охороняється законодавством України.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, через які може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, не інакше як лише за згодою Адміністрація сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси Інтернет-магазину з метою:

4.3.7.1. Завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить неправдиві відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.2. Спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7.3. Порушення прав неповнолітніх осіб і (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7.4. Ущемлення прав меншин.

4.3.7.5. Видавання себе за іншу людину або представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7.6. Введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.

4.3.7.7. Некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, що (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачу не можна:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту цього Інтернет-магазину.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не були надані сервісами даного Сайту.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Інтернет-магазину або інших осіб.

Використання інтернет-магазину

5.1. Сайт та його Зміст належать і керуються Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено у глобальній мережі Інтернет без попереднього письмового погодження Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Задля придбання Товару, який запропоновано на Сайті, необхідно створити обліковий запис Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, у тому числі пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені облікового запису Користувача.

5.6. Користувач має негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання свого облікового запису або пароля або про будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася понад 24 календарних місяців підряд без повідомлення Користувачеві.

5.8. Ця Угода поширюється на всі додаткові положення та умови покупки Товару, а також на всі послуги, що надаються на Сайті.

5.9. Інформація, яка розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.10. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувачеві вносити зміни до переліку Товарів і послуг, запропонованих на Сайті, і (або) ціни на Товари та (або) послуги, що надаються.

Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переводів, банків, платіжних систем та за затримки, пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

Персональна інформація користувачів та порушення умов користувацької угоди

7.1. Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до наданої конфіденційної інформації, що надійшла від будь-якої особи, яка стала відвідувачем сайту. Беручи цю угоду, Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про нього відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політики Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, користувач дає згоду на те, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти та підтримувати інформацію, пов'язану з членством Користувача, з метою надання необхідних послуг.

7.2. Адміністрація сайту зобов’язується здійснювати збір лише тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно у разі, коли інформація необхідна для надання (покращення) послуг Сайту.

7.3. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, як-от ім’я, прізвище, по батькові, адреса та електронна адреса, так і вторинні (технічні) данні – файли cookies, інформацію щодо приєднання та системну інформацію.

7.4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Адміністрації сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким несанкціонованим доступом.

7.5. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту Інтернет-магазину, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечать положенням чинного законодавства України.

7.6. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту через технічні неполадки або проблеми.

7.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

Вирішення суперечок

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до моменту звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявнику претензії про результати її розгляду.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 30 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав, які охороняють, відповідно до законодавства, матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін чинної Користувацької угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.